+48 666 601 301 biuro@projektoze.com

Doradztwo Energetyczne

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możesz korzystać z naszych usług doradczych.

Dokumentacja Projektowa

Przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej. Realizujemy pełen zakres procesu projektowego.

Instalacje Fotowoltaiczne

Zajmujemy się kompleksową realizacją procesu budowy instalacji fotowoltaicznej.

O nas

Jesteśmy polską firmą, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji fotowoltaicznych w całym kraju. Zapewniamy ofertę opartą o wieloletnie doświadczenie oraz bardzo sprawnie działający system kontroli jakości, wrażliwy na potrzeby inwestora. Naszym celem jest wspólna transformacja energetyczna kraju.

O nas

Jesteśmy polską firmą, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji fotowoltaicznych w całym kraju. Zapewniamy ofertę opartą o wieloletnie doświadczenie oraz bardzo sprawnie działający system kontroli jakości, wrażliwy na potrzeby inwestora. Naszym celem jest wspólna transformacja energetyczna kraju.

Oferta

Doradztwo Energetyczne

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możesz korzystać z naszych usług doradczych w zakresie:

 • badania due diligence,
 • oceny administracyjnej oraz technicznej gotowych projektów farm PV,
 • nadzoru technicznego i inwestorskiego,
 • oceny nieruchomości,
 • analizy ekonomicznej.

Dokumentacja Projektowa

Przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej. Realizujemy pełen zakres procesu projektowego, w tym:

 • uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • pozyskanie warunków zabudowy i przyłączenia,
 • opracowanie projektu budowlanego,
 • otrzymanie pozwolenia na budowę.

Instalacje Fotowoltaiczne

Zajmujemy się kompleksową realizacją procesu budowy instalacji fotowoltaicznej. Nasza usługa obejmuje budowę:

 • instalacji dla klienta indywidualnego,
 • instalacji powyżej 50 kWp z niezbędną dokumentacją projektową,
 • kompleksowych farm fotowoltaicznych.

Oferta

Doradztwo Energetyczne

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możesz korzystać z naszych usług doradczych w zakresie:

 • badania due diligence,
 • oceny administracyjnej oraz technicznej gotowych projektów farm PV,
 • nadzoru technicznego i inwestorskiego,
 • oceny nieruchomości,
 • analizy ekonomicznej.

Dokumentacja Projektowa

Przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej. Realizujemy pełen zakres procesu projektowego, w tym:

 • uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • pozyskanie warunków zabudowy i przyłączenia,
 • opracowanie projektu budowlanego,
 • otrzymanie pozwolenia na budowę.

Instalacje Fotowoltaiczne

Zajmujemy się kompleksową realizacją procesu budowy instalacji fotowoltaicznej. Nasza usługa obejmuje budowę:

 • instalacji dla klienta indywidualnego,
 • instalacji powyżej 50 kWp z niezbędną dokumentacją projektową,
 • kompleksowych farm fotowoltaicznych.

Liczba klientów

Hektary gruntów

Ilość MW

Dzierżawa gruntów

Poszukujemy gruntów rolnych i nieużytków do dzierżawy

 

Warunek dzierżawy

 1. Grunty niskich klas bonitacyjnych IV, V, VI.
 2. Dzierżawa na 29 lat z atrakcyjnymi stawkami czynszu. Kwota dzierżawy zmienna zgodnie ze wskaźnikiem Głównego Urzędu Statystycznego r/r. Wysokość czynszu dzierżawy zależy od możliwości wykorzystania działki i odległości do linii SN.
 3. Tereny nie mogą być zalewowe.
 4. Tereny nie mogą (nie powinny) być położone na obszarach chronionych, jednak dopuszczamy tereny na obszarach NATURA 2000 po wykonaniu Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 5. Tereny relatywnie płaskie, bez zniekształceń, niezadrzewione i niezacienione. W przypadku terenów nachylonych preferowany jest kierunek południowy.
 6. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na terenie działki. W przypadku jego istnienia muszą występować w nim zapisy pozwalające na budowę farmy fotowoltaicznej.
 7. Linia energetyczna średniego napięcia SN 15 KV do 500 mb (najlepiej, kiedy linia jest na terenie działki).

Dzierżawa gruntów

Poszukujemy gruntów rolnych i nieużytków do dzierżawy

 

Warunek dzierżawy

 1. Grunty niskich klas bonitacyjnych IV, V, VI.
 2. Dzierżawa na 29 lat z atrakcyjnymi stawkami czynszu. Kwota dzierżawy zmienna zgodnie ze wskaźnikiem Głównego Urzędu Statystycznego r/r. Wysokość czynszu dzierżawy zależy od możliwości wykorzystania działki i odległości do linii SN.
 3. Tereny nie mogą być zalewowe.
 4. Tereny nie mogą (nie powinny) być położone na obszarach chronionych, jednak dopuszczamy tereny na obszarach NATURA 2000 po wykonaniu Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 5. Tereny relatywnie płaskie, bez zniekształceń, niezadrzewione i niezacienione. W przypadku terenów nachylonych preferowany jest kierunek południowy.
 6. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na terenie działki. W przypadku jego istnienia muszą występować w nim zapisy pozwalające na budowę farmy fotowoltaicznej.
 7. Linia energetyczna średniego napięcia SN 15 KV do 500 mb (najlepiej, kiedy linia jest na terenie działki).

Współpracujemy z…

Kontakt

Formularz kontaktowy